ต้องการสั่งจองผ่านทางระบบเว็บ กรุณาทำการล็อกอิน

รหัส: 23563 / สถานะ : บูชาแล้ว

รายละเอียด : พระพุทธญาณนเรศวร (3 องค์) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ ฯ